Vyřízení reklamace

Nabízíme vám nadstandardní přístup k případným reklamacím

Pokud se zákazník setká s nějakým problémem ohledně funkčnosti výrobku, nebo dojde-li k nějakému problému, který nejde vyřešit zasláním nového nebo chybějícího dílu, máme pro vás nadstandardní službu.My nepřidáváme zákazníkům práci, takže zaplatíme dopravu a výrobek, nebo jeho díl si necháme zaslat na naši provozovnu - nadstandard v této podobě žádný jiný obchod nenabízí.
Popřípadě vyšleme na reklamaci našeho technika, který vyřídí reklamaci u vás.
Není v žádném případě nutností zasílat výrobek na opravu k výrobci, jako nabízejí některé konkurenční internetové obchody.
Nechceme, aby zákazník, který nám vkládá důvěru tím, že nakoupí zboží na našem e-shopu, měl při případné reklamaci nějaké další výdaje.
Na tuto službu nemají nárok zákazníci, kterým byla poskytnuta sleva vyšší než 3% nebo se jedná o zboží ze sekce: Výprodej.
Zákazníkům se standardní slevou 3% za platbu předem nárok na tuto službu samozřejmě vzniká.

Vzor pro uplatnění reklamace je dostupný zde - www.interier-shop.cz/files/reklamacni-list.doc

Využijte reklamační formulář online

Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Poznámka:

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA, KOVU A BAREVNÉ ODSTÍNY LÁTEK

Uvedené vzorníky byli transformovány do elektronické podoby s vysokým ohledem na kvalitu a věrnost obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely můžou vykazovat různé odlišnosti, podobně jako u vytištěných materiálů. Proto upozorňujeme zákazníky na tuto skutečnost. U dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti. Moření zvýrazňuje strukturu a přírodní vlast nosti dřeva.

fb

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím